Hopp til hovudinnhaldet

Endre fakturatermin

Endre fakturatermin

Har du vassmålar? Det vil då ikkje vera tenleg å ha 1 faktura pr. år. Årsoppgjeret skjer i januar, medan årleg faktura er fastsett til juni.
OBS: Månadleg faktura krev at du har ei digital løysing for mottak av faktura (autogiro, avtalegiro, vipps, digipost)
Endringar vil bli lagt inn fortløpande og etter kvart som Alver kommune mottek endringsskjema. Endringa vil gjelda frå neste terminperiode.
Standard er 3 terminar per år
• Termin 1 : 01.01-30.04
• Termin 2 : 01.05-31.08
• Termin 3 : 01.09-31.12

Denne meldinga vert sendt til kommunale.gebyr@alver.kommune.no