Hopp til hovudinnhaldet

Krav om innsyn

PersonvernPersonvernerklæring for elektroniske skjermdialog.

Vi bryr oss om deg, og vil ta vare på personopplysningane dine etter gjeldande lov og regelverk.

Alver kommune er bahandlingsansvarleg. Les om personvern på vår heimeside
KF (Kommuneforlaget - leverandør av skjemamotoren) er databehandlar. Les deira personvernerklæring.

Føremålet med behandling av personopplysningane
Opplysningar som du fyller inn blir sendt til Alver kommune.
Opplysningane set kommunen i stand til å behandle søknaden/saka di.


Opplysningane om deg blir behandla på same måte som om du hadde sendt inn eit papirskjema.