Klage på parkeringsgebyr

Ved å fortsette søknadsprosessen bekrefter du å ha lest tilgjengelighetserklæringen nedenfor og samtykker til at Hamar kommune innhenter og benytter opplysninger relevante til saksbehandlingen.


Har du avbrutt utfyllingen av dette skjemaet tidligere? Hvis du har et referansenummer, kan du taste inn dette her og fortsette der du avsluttet.

Vennligst fyll ut et gyldig referansenummer
Språk Bokmål English

For å starte utfyllingen må du identifisere deg.

Velg ID: