Søknad om tilskudd til integreringsarbeid (IMDI)

Ved å fortsette søknadsprosessen bekrefter du å ha lest tilgjengelighetserklæringen nedenfor og samtykker til at Hamar kommune innhenter og benytter opplysninger relevante til saksbehandlingen.


Har du avbrutt utfyllingen av dette skjemaet tidligere? Hvis du har et referansenummer, kan du taste inn dette her og fortsette der du avsluttet.

Vennligst fyll ut et gyldig referansenummer