Skjemaet vert sendt elektronisk direkte til kommunen.
Skjemaet vert signert elektronisk ved innsending, dersom du nyttar id-porten til innlogging.

Tilgjengelegheitserklæring


For å starte utfyllinga, må du identifisere deg.

Vel ID: