Skjemaet vert sendt elektronisk direkte til kommunen.
Skjemaet vert signert elektronisk ved innsending, dersom du nyttar id-porten til innlogging.

Tilgjengelegheitserklæring


Har du avbrutt utfylling av dette skjemaet tidligare? Om du har eit referansenummer, kan du taste inn dette her og fortsette der du avslutta.

Ver venleg å fyll ut eit gyldig referansenummer

For å starte utfyllinga, må du identifisere deg.

Vel ID: