Skjemaet vert sendt elektronisk direkte til kommunen.
.

Tilgjengelegheitserklæring


Har du avbrutt utfylling av dette skjemaet tidligare? Om du har eit referansenummer, kan du taste inn dette her og fortsette der du avslutta.

Ver venleg å fyll ut eit gyldig referansenummer